Odprowadzanie Dusz

Odprowadzam dusze osób zmarłych naturalnie, jak i osób zmarłych śmiercią tragiczną, osób zmarłych niedawno, bądź osób, których dusza błąka się jeszcze po ziemi, mimo, że ciało dawno zostało pochowane, ale dusza wciąż potrzebuje pomocy …. i nie może jeszcze odejść.

Jeżeli czujesz przy sobie obecność osoby, która odeszła, a czeka na odprowadzenie i chcesz, bądź potrzebujesz jej pomóc to proszę przyjdź!  Pomagam wszystkim duszom.

Dusza jest przeze mnie leczona, oczyszczana karmicznie i odprowadzana. Usuwam jej choroby genetyczne oraz choroby nabyte w tym życiu, z którego dusza odchodzi, jak i z poprzednich pokoleń i wcieleń, tak, aby mogła ponownie zejść oczyszczona. W kanale przejścia jest współpracująca ze mną istota Boska odprowadzająca, która prowadzi i pilnuje duszę, aby powędrowała świetlistą drogą do Boga.

W przypadku osób zmarłych tragicznie, np. w wypadku samochodowym szukam źródła tragicznej śmierci patrząc na wcielenia i pokolenia duszy,  usuwam zapis w źródle zarówno z przeszłości, teraźniejszości jak i przyszłości duszy.

Jeżeli osoba, która odeszła wybrała śmierć samobójczą, to szukam kto za tym stał, jaka ciemna dusza? Czy był to przypadek, czy zapis z poprzednich wcieleń czy pokoleń … Przy śmierci samobójczej często muszę oczyścić duszę przez egzorcyzm, aby uwolnić duszę ze stanu, w którym znalazła się w danej chwili, tak aby pomóc jej pójść dalej, a osoby bliskie, które dusza pozostawiła na ziemi uwolnić od bólu i trudnych myśli.

Często przychodzą do mnie osoby, które odprowadzając z moją pomocą duszę bliskiej osoby, przyjaciela, członka rodziny, bądź innego bliskiego im człowieka pragną porozumieć się z duszą, aby  posiąść spokój w swoim dalszym życiu doczesnym. Problem nierozwiązany z osobą, która odeszła można uzdrowić jeszcze w momencie odprowadzania duszy. Można sobie wówczas wzajemnie wybaczyć i pójść dalej….

Zapraszam na spotkanie ze mną, pomogę rozwiązać problemy powiązane z osobami, których już nie ma wśród nas, a tylko czujemy ich obecność.