Moi pacjenci

Przychodzą do mnie pacjenci z bardzo różną energią ciała i duszy, z demonami i bytami, które wypychają ich osobisty kanał zdrowia i życia  poza człowieka.
Każda choroba, przeszłość, problemy z jakimi się mierzą te osoby codziennie, mocno wpływają na ich aurę. Początkowa aura takiego pacjenta jest bardzo trudna do pokazania, ponieważ są to prawie same dymne, brudne szarości, ale przechodząc ze mną przez proces czyszczenia, czy uzdrawiania duszy wokół tych mocno naruszonych energetycznie osób pojawiają się piękne niepowtarzalne aury, jakie pokazuję poniżej.
A wraz ze zmianą aury zmienia się i poprawia samopoczucie u mojego pacjenta, a proces naprawczy trwa.

Jak już wcześniej wspomniałam, pracuję również z pacjentem na odległość. Widzę wówczas jego problem, widzę jego uszkodzoną energię i pomagam.

Na zdjęciu obok, pokazuję obrazowo jak widzę taką  uszkodzoną energię, która  powoduje problem u mojego pacjenta.
Pracując na odległość widzę i czuję dokładnie, to co oczyszczam, czy uzdrawiam. Nie ma więc dla mnie w mojej pracy różnicy czy pacjent jest przy mnie, czy też daleko w świecie.  Działam dobrą, czystą energią, a ona ma swoją potężną moc naprawczą i uzdrawiającą.